Note Famiglia Beiso Giuseppe - Lottero Maria "Gin"